PÅ NORRBOTTEN, MATS EK COREOGRAPHER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På Norbotten
Folkdans från när och fjärran har varit en källa att ösa ur för dans som scenkonst. Nationalromantiken såväl som modernismen hämtade nytt material ur folklig dans. Inför Birgit Cullbergs dansdrama Månrenen från tidigt 1950-tal hade Mats Ek fått följa med sin mor på en resa till Lappland, där hon hämtade material och inspiration från den samiska traditionen. Kanske kan Månrenen anas som en skugga bakom Mats Eks På Norrbotten från 1985, som dock präglas av det sena 1900-talets nyvaknade intresse för etnisk mångfald och världsmusik. Musikgruppen J.P. Nyströms samtidaa tolkning av folkmusik inspirerade Mats Ek till verket och den både bär och färgsätter På Norbotten, som dansas mot en fond målad av Karin Ek. Hon har också gjort kostymerna till lustfyllt omskapade allmoge- och arbetskläder från Norrbotten och Tornedalen.
  Dansglädjen och nordbornas närhet till naturen har gjort På Norrbotten till ett särskilt älskat verk, både i Sverige och i övriga världen där den satts upp, de många turnéerna med Cullbergbaletten oräknade. På Norrbotten, som uruppfördes 1985, har haft något av en comeback med två nya tolkningar 2010, dels hos Norrdans i Härnösand, dels i Holland.
   De flesta entréer och sortier till verkets nio scener sker genom att dansarna kryper fram under den stora fondmålningen, som de lyfter upp. Här skildras dans och kärleksliv, arbete och vila men också utanförskapets vemod och ensamhet, ett tema som letar sig genom en stor del av Mats Eks verk. Kostymernas påsydda röda "hjärtan" svarar mot den varma och mustiga bilden av en landsända och dess invånare och deras längtan till paradiset vars "huvudstad" målats i rött på fondens övre del.

Down North
Folk dance from near and far has often been a source of inspiration for more formal dance for the stage and the performing arts. Both the Swedish national romantic movements and modernism have assimilated material from folk dance. In preparation for Birgit Kullberg's dance-drama Månrenen (The Moon Raindeer), from the early 1950s, Mats Ek accomanied his mother on an expedition to Lappland, where she gathered material and inspiration from the Sami tradition. It is possible to glimpse a shadow of The Moon Raindeer in Mats Ek's Down North, although here Ek reflects the reawakened interest in ethnic diversity and world music that characterizes the late 1900s. Contemporary interpretations of folk music by music group J:P: Nyström's, Mats Ek's source of inspiration for the choreography, danced in front of Karin Ek's painted backdrop. She also created the costumes, lusty recreations of the traditional dress and work clothing worn in Norrbotten and Tornedalen.
  The joy in dance and the love of nature that characterizes the native of Sweden's northernmost province has made Down North a particulary loved work. It has been danced both at home in Sweden and internationally, as well as countless tours withe the Cullberg Ballet. Down North, which premiered in 1985, is having something of a comeback with two current stagings in 20120, for Norrdans in Härnösand and Introdans in Holland.
  Most of the entrances and exits in Down Norts's nine scenes are made by the danceers lifting the backdrop and crawling on to or off the stage. The work depicts dance and romance, work and play, but also the melancholic loneliness of the outsider, a theme that often finds its way into Mats Ek's work. The red "hearts" sewn onto each costume symbolize the hot-blooded and earthy character of the inhibitants of this sparse northern region and their longing for the paradise whose "capital city" is painted in red on the upper section of the backdrop.